Rannsóknir

Möguleikar fatlaðs fólks til náms að loknum framhaldsskóla.

Meistaraprófsverkefni Maríu Hildiþórsdóttur, lagt fram til fullnaðar M.Ed.-gráðu í uppeldis- og menntunarfræði við Kennaraháskóla Íslands.

Ritgerð þessi fjallar um námsóskir fatlaðra ungmenna og þann raunveruleika sem þau standa frammi fyrir að loknum framhaldsskóla. Markmið rannsóknarinnar var að skoða óskir og væntingar nemenda og foreldra þeirra og fjalla um þá möguleika sem bjóðast til náms við þau tímamót. Símenntunarmiðstöðin Fjölmennt var skoðuð og gerð verður grein fyrir þeim sóknarfærum sem stofnunin stendur frammi fyrir.

Smelltu hér til að sækja ritgerðina í heild sinni (pdf skjal)

 


Nám á starfsbraut framhaldsskóla.

Meistararitgerð Helgu Gísladóttur.

Ritgerð þessi fjallar um menntun nemenda á starfsbrautum tveggja framhaldsskóla. Ritgerðin byggir á niðurstöðum rannsóknar sem gerð var á árunum 2004 og 2005. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða með hvaða hætti unnið var að tilfærslu nemenda frá skóla til fullorðinsára. Kannað var með hverskonar menntun nemendur útskrifast, skipulag náms þeirra, tilgangur þess og staða nemenda að námi loknu. Þátttakendur í rannsókninni voru níu talsins; fjórir fyrrverandi nemendur, þrír foreldrar og tveir kennarar, einn við hvora starfsbraut. Jafnframt voru prentuð gögn, svo sem námskrá fyrir starfsbrautir og skrifaðar heimildir frá skólunum, nýtt sem rannsóknargögn.

Smelltu hér til að sækja ritgerðina í heild sinni (pdf skjal)

 


Óvenjuleg skynjun - grunnþáttur einhverfu.

Ritrýnd grein eftir Jarþrúði Þórhallsdóttur og Hönnu Björgu Sigurjónsdóttur

Grein þessi byggir á meistararannsókn Jarþrúðar Þórhallsdóttur (2010) sem hafði það að markmiði að afla þekkingar og skilnings á því hvernig það er að vera á einhverfurófi út frá sjónarhóli þeirra sem hafa þá reynslu. Megináhersla var lögð á að öðlast þekkingu á skynjun og skynúrvinnslu þátttakenda og skilning á áhrifum hennar á daglegt líf – viðbrögð/hegðun og félagsleg samskipti. Auk þess var áhersla lögð á þýðingu greiningar inn á einhverfuróf fyrir þátttakendur svo og reynslu þeirra af skólagöngu. Hér verður skýrt frá þeim hluta niðurstaðna sem  lúta að skynjun og skynúrvinnslu og verður sjónúrvinnsla sérstaklega tekin fyrir.

Smelltu hér til að lesa greinina í heild sinni (pdf skjal)

 


Þróun námskrár í símenntun fólks með alvarlega boðskiptahömlun í ljósi nýrra hugmynda í fötlunarfræðum, námskrárfræðum og fullorðinsfræðslu

Meistararitgerð Önnu Soffíu Óskarsdóttir í sérkennslufræðum við Menntasvið Háskóla Íslands

Ritgerð þessi fjallar um umbætur í námskrárgerð fyrir fullorðna nemendur með alvarlega boðskipta- eða tjáskiptahömlun. Ritgerðin byggir á  meginhugmyndum framsækinna námskrárfræða, fötlunarfræða og fræða um fullorðinsfræðslu. Tilgangur verksins er að efla þróun námskrár í fullorðins­fræðslu fyrir fólk með alvarlega tjáskiptahömlun þannig að hún upplýsi betur um tilgang með náminu, um leið og hún bæði endurspegli helstu áherslur í jafnréttis­baráttu fatlaðra og taki mið af því að nemendur eru fullorðið fólk.

Niðurstöður ritgerðarinnar eru þær helstar að markviss viðleitni til þess að varpa ljósi á tengsl umhverfis og fötlunar skipti máli fyrir valdeflingu nemenda. Kenningar um önnur þekkingarsvið en hin rökrænu; fjölgreind, vitund um tilfinningar, skoðanir og hugsanir gefa færi á að gera tjáskipti, sterkari sjálfsmynd og valdeflingu að markvissum þáttum í námi fullorðins fólks með alvarlega tjáskiptahömlun. 

Smelltu hér til að sækja ritgerðina í heild sinni (Pdf skjal)

Til baka