Námskeið

Heimilisfræði

Hér eru námskeið sem í boði verða á vorönn 2018.

Íþróttir, sund og dans

Hér eru námskeið sem í boði verða á vorönn 2018.

Mál og samfélag

Hér eru námskeið sem í boði verða á vorönn 2018.

Myndlist og handverk

Hér eru námskeið sem í boði verða á vorönn 2018.

Námsbrautir

Engar námsbrautir verða í boði á vorönn 2018.

Sjálfsstyrking / Valdefling

Hér eru námskeið sem í boði verða á vorönn 2018.

Tónlist og leiklist

Hér eru námskeið sem í boði verða á vorönn 2018.

Tölvu og upplýsingatækni

Hér eru námskeið sem í boði verða á vorönn 2018.

Ökunám

Bókleg kennsla í ökunámi fer fram í Ökuskólanum í Mjódd.